THE ONE香烟价格表图_THE ONE烟价格表和图片_多少钱一包_真假鉴别

品牌简介:

THE ONE香烟价格表图

图片
名称
类型
焦油量
参考价格
THE ONE(薄荷)
混合型
1mg
¥13

小盒装条形码:
条包装条形码:
口味:
 
8.6
外观:
 
5.0
性价比:
 
8.5
THE ONE(blue)
混合型
1mg
¥0
THE ONE blue 1MG
小盒装条形码:
条包装条形码:
口味:
 
2.9
外观:
 
5.5
性价比:
 
4.2
THE ONE(etipac)
混合型
1mg
¥0
THE ONE etipac 1毫克
小盒装条形码:
条包装条形码:
口味:
 
9.3
外观:
 
9.3
性价比:
 
8.1
THE ONE(IMPACT)
混合型
1mg
¥0
THE ONE IMPACT 1mg
小盒装条形码:
条包装条形码:
口味:
 
5.9
外观:
 
8.2
性价比:
 
5.0
THE ONE(org)
混合型
0.5mg
¥0
THE ONE org 0.5mg
小盒装条形码:
条包装条形码:
口味:
 
6.3
外观:
 
6.8
性价比:
 
7.6
THE ONE(white)
混合型
0.1mg
¥0
THE ONE white 0.1mg
小盒装条形码:
条包装条形码:
口味:
 
5.9
外观:
 
6.5
性价比:
 
5.4
1